Výcvik psa- chůze u nohy, obraty za chůze

23. března 2007 v 14:59 | budweiser_cze |  Psi- výcvik

BLOG JE PŘESUNUT SEM!

VÝCVIK PSA V CHŮZI U NOHY PSOVODA, OBRATY ZA CHŮZE

cviku je naučit psa na povel chodit u levé nohy psovoda a vybudovat takový návyk, který by byl psem prováděn vždy a za všech okolností. To znamená, aby nepřekážel. psovodovi, nebo jiným chodcům na frekvenci a aby psovodovi usnadnil výkon různých služebních zákroků.

Povel: "K NOZE!" je vysloven krátce a v rozkazovací intonaci Posunek: Lehké plácnutí dlaně levé ruky na stehno. Podmíněný podnět: Povel "K NOZE!" posunek a slovní pochvala.

Nepodmíněný podnět: Trhnutí vodítkem, tlak levé ruky, pohlazení a podaný pamlsek.

Metodický postup při nácviku:

Způsob nácviku za pomoci vodítka., S nácvikem vodění u nohy začínáme již od útlého mládí psa při jeho výchově: V tomto případě jde o mládě, a proto je nutno se vyvarovat používání pro psa nepříjemných nepodmíněných podnětů. V tomto případě používáme jen příjemných nepodmíněných podnětů. Dříve než přikročíme k nácviku musí být u psa vybudován návyk na obojek a tah vodítka. Na tento pro psa nepříjemný pocit, zvláště na některého psa silně působící, přivykáme postupně, ne]lépe při vycházkách. Necháme psa vyběhat, pak jej přivoláme k sobě, navlékneme obojek a připneme vodítko, které volně pustíme na zem a opět necháme psa volně pobíhat, případně hrou ho zabavíme tak, aby působení nepříjemného pocitu bylo co nejmenší. Po vybudování návyku na obojek a vodítko postupuje psovod tak, že nejdříve si vyhlédne vhodný terén, kde bude se psem sám, aby zabránil rušivému působení okolních podnětů a pes se mohl plně soustředit na činnost psovoda. Jako vždy před započetím výcviku poskytne psovod psu dostatečný výběh, poté psa přivolá k sobě, připne karabinu vodítka k obojku zavěšenému psu na krk, druhý konec vodítka slož ve smyčky. a tyto uprostřed uchopí pravou rukou, která je sevřena v pěst a leží palcem nahoru pod hrudní kostí na žaludku. Vodítko je jen tak volné, že při trhnutí pravou rukou směrem nahoru do výše pravé prsní bradavky, je již provedeno trhnuti za obojek.

Psovod vysloví povel "K NOZE!" a po provedeném posunku normálním krokem vykročí, přičemž mírně zatáhne za vodítko a tím donutí psa k nesledování. Nejdříve psovod provádí chůzi v přímém směru za častého opakování povelu i posunku a později po vybudování návyku a procvičení přechází v oblouky vpravo a pak vlevo. Od větších oblouků poznenáhlu přechází v oblouky menší, které nám slouží jako příprava pro pozdější nácvik obratů vpravo, vlevo a čelem vzad. Postup psovoda při upřesňování nácviku: Psovod při chůzi stále sleduje a kontroluje správnou polohu - umístění psa u levé nohy.. Správná poloha psa za chůze u levé nohy psovoda je, že pes. jde s hlavou vztyčenou, jeho pravá přední noha je na úrovni levé nohy psovoda. Je nesprávné a nežádoucí, když pes předbíhá, zůstává zpět, příliš od nohy psovoda odbočuje, neb se. tlačí k levé noze psovoda a tím mu brání v normální chůzi V takovém nesprávném počínaní psa musí psovod vždy zakročit a psa do správné polohy usměrnit. Při usměrnění si psovod: pomáhá trhnutím vodítka, které musí být přiměřené k povaze: psa. Psovod postupuje tak, že vždy nejdříve vysloví povel ..K NOZE!", provede posunek a vzápětí trhne vodítkem, čímž, donutí psa zaujmout správnou polohu. V případě, že pes předbíhá vysloví psovod povel "K NOZE!" trhne vodítkem k sobě když odbočuje pak směrem doprava od sebe a když pes zůstává pozadu, pak trhne vodítkem dopředu, případně přejde v mírný klus. Jakmile pes zaujme správnou polohu, psovod. opět uvolni vodítko a psa radostně pochválí, případně odmění pamlskem, což se děje stále za chůze. Při správném postupu, patřičné důslednosti a náročnosti psovoda, pes brzo nabude zkušenost, že v nesprávné poloze pocítí trhnutí vodítkem a. aby se tomuto nepříjemnému pocitu vyhnul, dodržuje správnou polohu:

Psovod po procvičení normální chůze postupně rychlost chůze mění, pomalý krok střídá s rychlým krokem a klusem.. Vždy však musí psa na tuto změnu povelem a posunkem upozornit, pochvalou a odměnou návyk upevňovat.

Postup psovoda při nácviku bez použití vodítka: K nácviku bez použiti vodítka můžeme přikročit .až tehdy, když nám pes již cvik provádí naprosto přesně, aniž bychom museli vodítka používat. Psovod postupuje tak, že za chůze pustí konec vodítka, které držel v pravé ruce na- zem, ale vodítko ještě nechá připnuté k obojku psa, tak, aby pes tah vodítka pociťoval. Je nutno dát pozor, aby při chůzí psovod na vodítko nešlápl a psa tím nestrhával. Později když nám pes i tento cvik provádí přesně, vodítko odepneme a provádíme nácvik na volno avšak v takovém případě, kdy pes cvik neprovádí přesně je nutno vodítko opět připnout. Je nesprávné, když psovod při. nácviku příliš spěchá, brzo přestane vodítka používat, což má za následek, že ani v pozdější době nám pes cvik správně neprovádí. Proto je nutné, aby psovod při nácviku vytvořil u psa takový návyk, který by byl psem prováděn trvale, přesně a za všech okolností i v případech, kdy jeho provádění je ztíženo silnými rušivými podněty, jako frekvence lidí, dopravních prostředků, přítomnost jiných psů apod.

Postup psovoda při nácviku obratů: Průpravou k nácviku obratů, jak již bylo uvedeno nám slouží nácvik chůze do obloučků.. Po procvičení obloučků přistoupí psovod k nácviku, a to nejdříve obratu vpravo v bok, pro snadnější provedení. Obraty jsou prováděny v souladu s cvičebním řádem Čs. armády. Psovod postupuje tak, že provádí chůzi u nohy, pes je upoután na krátkém vodítku. Na provedení obratu se připraví, psa usměrní do správné polohy u nohy. Z počátku je výhodné, když si psovod dává povely a to tak; že místo navěstí vpravo, vysloví povel "K NOZE!" a na povel v bok provede posunek, levou nohou provede půlkrok a na špičkách obou nohou provede obrat v bok, současně trhne vodítkem směrem obratu a pravou nohou normálním krokem vykročí. Po obratu, když se pes drží ve správné poloze u nohy, následuje pochvala, případně odměna pamlskem.

Po procvičení přistoupíme obdobným způsobem k nácviku vlevo v bok a poté čelem vzad. V tomto případě provádí psovod povel a posunek na levou nohu a po obratu také levou nohou vykračuje. Při obratu si psovod pomáhá vodítkem tak, že trhne vodítkem směrem od sebe do směru obratu. Současně podřepne a levou rukou nad slabinou psa přitahuje k levé noze. Po procvičení, když nám pes za pomoci vodítka provádí obraty dobře a rychle, postupuje psovod tak, že nejdříve pustí vodítko na zem a později odepne a provádí obraty na volno. Při, obratech se musí pes stále držet u levé nohy a psovod nesmí psa obcházet: Tento cvik vyžaduje systematického postupu a patřičné dovednosti psovoda. Je nesprávné, zvláště na počátku provádět cvik příliš dlouho, bez poskytnutí psu odpočinku tím, že jej necháme proběhnout. V konečné fázi nácviku již psovod nepoužívá slovního povelu, ale jen posunku tlesknutí levé ruky na stehno.

Kterých chyb se musíme při nácviku vyvarovat:

- psovod je málo důsledný a náročný na přesný výkon psa,
- psovod nepostupuje systematicky, příliš brzo přestane po užívat vodítka,
- psovod nacvičuje cvik na stále napnutém vodítku a vodítko je použito nepřiměřeně k povaze psa;
- psovod provádí obraty nesprávně, při obratu čelem vzad psa obchází,
- nácvik je prováděn příliš dlouhou dobu bez poskytnutí odpočinku, pes ztrácí o práci zájem.

Kdy považujeme cvik za splněný a přesně provedený:

Cvik považujeme za splněný a přesně provedený tehdy,; když pes na daný posunek volně, radostně a přesně následuje psovoda, na posunek rychle a přesně provede obrat, při zastavení, aniž by psovod použil posunku, rychle a přesně usedne u jeho levé nohy a zde vyčká na další povel.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Anketa

Jaký typ psů máš nejradši?

Pracovní psi 49.3% (249)
Společenský plemena (čivavy...) 16.6% (84)
Lovecký psi 20.8% (105)
Špice 3.6% (18)
Jiný 6.3% (32)
Nemám rád psi 3.4% (17)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.